http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

DÖK - Munkájáról

Diákönkormányzatunk a tanév elején, az első ülésén alakul meg oly módon, hogy minden felső tagozatos osztály két főt delegál, így összesen 22-24 fő a diák önkormányzati képviselők száma. Ekkor kerülnek megválasztásra a tisztségviselők is. A DÖK működésének főbb kérdéseit diákönkormányzatunk SZMSZ-a szabályozza. Havonta minimum egyszer tartunk DÖK-ülést, de - programoktól, fontos megbeszélnivalóktól függően - olykor heti, kétheti rendszerességgel is. Az év szeptemberben ismerkedéssel, az éves munkaterv elkészítésével kezdődik. A köznevelési törvény széles jogkörrel ruházta fel a diákönkormányzatokat. Döntési jogkörünk van, véleményünket ki kell kérni számos esetben. Döntünk egy tanítás nélküli munkanap programját illetően, véleményt nyilváníthatunk bármilyen, az iskola tanulóit érintő kérdésben. A DÖK feladatai közé különböző rendezvények, ünnepi megemlékezések, programok is tartoznak, amelyet a diákönkormányzat éves munkatervében fogad el.