http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Humán munkaközösség

Iskolánk egyik legnépesebb munkaközössége, hiszen a magyar nyelv és irodalmat, történelmet, idegen nyelvet oktató kollégák a tagjai.

Munkaközösségünk minden tagja magas színvonalon képzett, szakmailag jól felkészült.

Legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy olyan tudást adjunk át a tanulóknak, amely biztos alapot nyújt, és képessé teszi őket a továbbhaladásra, a további boldogulásra. Törekszünk a megfelelő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, a véleménynyilvánítás megfelelő módjának kialakítására anyanyelven, és idegen nyelven is.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék irodalmi értékeinket, szeressenek olvasni, ápolják anyanyelvüket. Szeretnénk, ha tisztában lennének az alapvető történelmi eseményekkel, tényekkel és összefüggésekkel, ha értenék a társadalmi cselekvések okait és okozatait, és ennek tudatában alakítanák jelenüket és jövőjüket. Arra bíztatjuk őket, hogy aktívan vegyenek részt az iskola, az egyház és a város társadalmi életében, ismerjék meg helyi kulturális értékeinket.

Célunk az is, hogy az iskolában alapozzák meg idegen nyelvi tudásukat.

Tanítási módszereinkben igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de nyitottak vagyunk az újra is. A tehetséggondozást nívós csoportokban, illetve szakkörök keretében végezzük.

A tanévben meghirdetésre kerülő számos körzeti, és megyei versenyen, országos megmérettetésen elindulnak diákjaink, teljesítményükkel öregbítik iskolánk hírnevét.