http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Hitélet munkaközösség

„Keresztény tanúságtételünk akkor hiteles, ha hűséges és feltétel nélküli.”

Nevelő-oktató munkánk középpontjában a keresztény értékrend, a keresztény gondolkodás közvetítése áll.

Egy közösség csak úgy működik jól, ha mindenki a neki megadatott talentumoknak megfelelően, a kapott lehetőségekhez mérten végzi a munkáját, teljesíti a kötelességét. Ebben a munkában a közösség tagja a szülő, a gyermek és a pedagógus egyaránt. Közös a tehervállalás, közös a siker öröméhez való jog is.

A hitélet munkaközösség tagja minden iskolánkban tanító pedagógus és hitoktató. A hitéleti programok, események lebonyolításában aktív szerepet kapnak az osztályfőnökök.

A keresztény lelkiséget igyekszünk a hétköznapok gyakorlatává tenni.

Fontosnak tartjuk, hogy alkalmat adjunk a gyerekeknek, hogy átéljék Isten szeretetét. Erre nagy lehetőséget ad, hogy minden péntek reggelén együtt elmélkedünk a lelki percek alkalmával. Nagy ereje van a közösen elmondott imának.

A 2017/2018-as tanév elején védőszentet választottunk. Kalkuttai Szent Teréz az önzetlen, áldozatos szeretet képviselője, aki azt vallotta, hogy „a nap huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgáljuk”. Segítette a szeretetlen, kitaszított embereket, felkarolta a szenvedőket, elesetteket, haldoklókat, az elhagyott, árván maradt gyerekeket.

Szentjeink életét példaként szeretnénk állítani a gyerekek elé, ennek érdekében közel hozzuk hozzájuk az élettörténetüket. Ezt tesszük játékkal, például a Szent Márton-napi akadályversennyel. Szent Miklós életét a színjátszós tanulók jelenítik meg egy előadásban. Szent Ferencről és a szerzetesek életéről egy ferences baráttal beszélgetnek a felsősök. Szent Gellértről interaktív játékban emlékezünk meg.

Az adventi és a nagyböjti lelki napok programját úgy állítjuk össze a gyerekek számára, hogy a játékos tanulás közben megtapasztalják a karácsony és a húsvéttörténetét, misztériumát, és lelkileg töltekezzenek ezekből. Ez az időszak a várakozás, az elcsendesedés mellett arra is tanít, hogy figyeljünk egymásra. Az adventi gyertyákat együtt gyújtjuk meg péntek reggelenként. Adventi, karácsonyi műsort adnak elő tanulóink az Idősek Otthonában élőknek. Ajándékokat készítünk osztályonként, s a karácsonyi szentmise után megajándékozzuk a híveket.

A teremtésvédelem fontos szerepet tölt be iskolai életünkben. Arra neveljük a diákjainkat, hogy felelősen kell bánni a Föld javaival, Isten teremtett világával. Ezt nemcsak a Föld, a víz vagy az állatok világnapján tesszük a programjainkban, hanem azzal, hogy szemetet gyűjtünk, szebbé, rendezettebbé varázsoljuk a környezetünket.

Kapcsolatainkat erősítjük más katolikus iskolákkal. Így részt veszünk az általuk meghirdetett vetélkedőkön, valamint minden év májusában mi is hittanversenyt rendezünk, amelynek középpontjában védőszentünk élete, munkássága áll.

A fatimai jelenés 100. évfordulójára készített misztériumjátékunkat nemcsak az iskolában, a templomban láthattuk, hanem bemutattuk a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában is.

Fontosnak érezzük, hogy a templom minden tanuló és pedagógus számára a lelki béke és a lelki töltekezés helye legyen. Iskolai szorgalmi időben lehetőségünk szerint minél többet megyünk a gyerekekkel a templomba. Erre jó alkalmaknak bizonyulnak a hétfő reggeli évfolyammisék.

Hitoktatóink és a plébános segítségével folyamatos a készülés az elsőáldozásra, a bérmálkozásra.

Hisszük, hogy áldozatos munkával, önfeláldozó szeretettel és egymásra figyeléssel beteljesítjük a feladatunkat: pedagógusok és tanulók egyaránt!