http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Tehetségfejlesztés koordinációs munkaközösség

Iskolánkban már hosszú évek óta működik a Tehetségkoordinációs munkaközösség. Ennek a közösségnek tagja valamennyi nevelő, tanító, tanár, aki ebben az intézményben dolgozik. Elsődleges feladatunk a tehetséges tanulók felismerése, a tehetségük kibontakozásának segítése és további fejlesztése, gondozása. Ez a munka folyamatos, hiszen attól a pillanattól, amikor egy tanuló az iskola falai közé kerül, a figyelmünk célpontjává válik. Érdeklődően fordulunk felé, megismerjük a képességeit, keressük azokat a lehetőségeket, amikor az egyéni megnyilvánulás lehetőséget ad számunkra, hogy az illető tanuló képességeit megfelelő módon fel tudjuk térképezni. Amint felfedezzük egy tanuló különleges képességeit a tanulás bármely területén, összehangolt munkával igyekszünk ezeket a képességeket a megfelelő szakemberek segítsége mellett, szakos kollégákkal együtt még jobban kibontakoztatni.  Különböző színterei vannak ezeknek a gondozásoknak. Kezdve a differenciált feladatoktól, a nívó csoportos oktatáson át, szakkörökön keresztül, olykor délutáni külön foglalkozásokon is.

Ennek a feladatnak az iskola valamennyi pedagógusa maximálisan eleget tesz. Szerencsére szép számú tehetségígéretről tudunk beszámolni. Ezeket a sok-sok színes versenyeken való részvétel, az azokról hozott eredmények igazolják.

Így tehát ez a munkaközösség az év eleji munkaközösségi értekezlet kezdetétől egészen év végéig folyamatos „együttmunkával” dolgozik, folyamatos figyelemmel kísérés, esetmegbeszélés, stratégiai megbeszélés jellemzi a munkaközösség tagjainak munkáját. Összehangolt munka, amit mi végzünk minden egyes tanítási évben.

Az elért eredmények alátámasztják azt az örömünket is, hogy az iskolánk már több éve Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Méltón és büszkén viseljük ezt a címet, hiszen ez az érdem sok-sok megfeszített és kitartó munka eredménye.