http://www.zoofirma.ru/

Bolyai János Katolikus Általános Iskola

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/

Alsó tagozatos munkaközösség

Munkaközösségünk alapfeladatának tekinti az alapozó funkció erősítését, a képességek, készségek, a kompetenciaterületek fejlesztését. Mindezt az életkori sajátosságoknak megfelelően, a fokozatosság elvének betartásával és tapasztalatokon nyugvó módszerek alkalmazásával. A szakmai munka eredményes koordinálása mellett a tanórán kívüli tevékenységeket is összehangoltuk. Feladatunk az iskolai nevelés-oktatás alapgondolata, olyan alapműveltség elsajátíttatása, amely biztosítéka, hogy tanulóink sikerrel feleljenek meg az elvárásoknak, nyitott szemmel forduljanak a világ felé. Iskolánknak alkalmazkodnia kell az igényekhez megújulásra készen. Ehhez figyelemmel kell kísérni tanulóink, partnereink, fenntartó igényeit, elvárásait. A tanítás 10 osztálycsoportban folyik. Az 1. és 3. évfolyamon 2-2, 2. és 4. évfolyam 3-3 osztályunk van. A tantárgyi órákra délelőtt és délután kerül sor. Elsődleges feladatunk az alapkészségek kialakítása, az olvasás, írás, számoláskészségének megalapozása, megszerettetése. Nagyfelmenő rendszerben tanítunk, így négy év alatt lemérhetjük munkánk eredményét. Nyitottak vagyunk új módszerek kipróbálására. Folyamatosan részt veszünk a Katolikus Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken. Tanítóink az évek során tapasztalatot gyűjtöttek, valamint továbbképzéseken szerzett, illetve az egymástól hallott, tanult módszereket az osztálycsoportjukra megfelelően szabadon választhatták meg. Célunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, gyermekközpontúság, a tehetséggondozás és felzárkóztatás. Új innovációként vezettük be a Sakk-palotát és Lego Robotikát. Hagyománya van az iskolánkban az iskolai úszásoktatásnak. Már 1. osztálytól testnevelés szakos kollégáink végzik ezt a feladatot. Tanulóink szívesen vesznek részt a délutáni blokkokban. Eredményesen szerepelnek körzeti, megyei versenyeken. A városnapi kitüntetések is ezt bizonyítják. A szerencsi formációs tánccsoportok magját iskolánk tanulói alkotják. Szoros kapcsolatunk alakult a Városi Művelődési Központtal. Tanulóink rendszeresen látogatják a könyvtárat, könyvtári foglalkozásokon illetve programjain vesznek részt. Az iskolánk által szervezett rendezvényeken, pályázatokon mindig színvonalas, eredményes munkát végzünk. A sikerek elérésében a szülők, a támogatóink sokat tesznek. Ezúton is köszönjük a segítségüket! Számunkra nagyon fontosak a közösségi élmények, amelyek elsősorban arról kell, hogy szóljanak „Együtt lenni jó!”